Ons motto:
"TABLERS ON TOUR"

27 Maart 2004.

 

 wielbergen

Tafelronde 95 De Liemers gaat 27 maart 2004 een dag op pad met de bewoners van Wielbergen uit Angelo. Deze dag zullen 17 Tafelaars en 2 dames van de Lady Circle een groep van ongeveer 20 verstandelijk gehandicapten begeleiden bij een bezoek aan Burgers Bush. De Tafelronde heeft dit jaar voor een "doe" project gekozen is samenspraak met Tom Gruiters de manager van Wielbergen.

Naast deze activiteit heeft de Tafelronde haar kennisnetwerk aangeboden zodat Wielbergen hieruit kan putten en de gelden die zij hiermee bespaart kan inzetten voor de bewoners van Wielbergen.

De laatste activiteit van de Tafelronde in het kader het "doe" project is het slechten en opnieuw bestraten van een verkeersdrempel. Daarnaast zal de Tafelronde een toegangsbord ter beschikking stellen en het plaatsen bij huize Wielbergen.

 

 

 

 

Wielbergen in Angerlo.

wielbergen

De woonlocatie Wielbergen is intramurale voorziening gelegen op een fraai landgoed buiten de bebouwde kom van gemeente Angerlo. Het landgoed heeft een rijke geschiedenis. Naast de woonlocatie bevinden zich een theehuis, een Oranjerie, waarbinnen dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten is ondergebracht vanuit onze regio. Ook is er een manege, een boerderij en landhuis waarin faciliteiten zoals een expositieruimte, vergaderruimte zijn ondergebracht.
Binnen de locatie wonen 24 verstandelijk gehandicapten, momenteel verdeeld over drie groepen met ieder een eigen huishouden; De Klinker, de groep met jongvolwassenen; de Zwerfkei, de groep met ouderen en de Kiezel, de structuurgroep.

De cliënten hebben naast hun verstandelijk handicap ook nog andere hulpvragen, zoals gedragsproblemen. Er wordt gewerkt met persoonlijke begeleiders hetgeen inhoud dat elke vaste medewerker(ster) één of meerdere cliënten heeft waar hij/zij eerste aanspreekpunt voor is.
Overdag gaan de meeste bewoners naar het dagcentrum op het landgoed of in Doesburg.
Er is dagelijks zowel een nachtdienst als een slaapdienst, waardoor er telkens twee zorgconsulenten aanwezig zijn.


Meer informatie op:
http://www.philadelphia.nl/pages/regios/gelderland/gelderlando/index.htm#wielbergen

Roundtabletour 2004

In het voorjaar van 2004 vertrekt een groep enthousiaste mensen naar China om vanaf Sjanghai via India en het Midden-Oosten weer naar Nederland te reizen. Tijdens deze reis bezoeken we diverse dorpjes waar we de plaatselijke bevolking gaan helpen bij de realisatie van projecten.

wielbergen groepsfoto