Ons motto:
"TABLERS ON TOUR"

2 & 3 april 2005

Introductie

Stichting Tafelronde 95 de Liemers, is een dynamische “service club” bestaande uit jonge actieve leden, welke onder andere het doel heeft om geheel belangeloos een sociale en maatschappelijke bijdrage te leveren in haar vestigingsgebied, de Liemers. Elk jaar wordt een serviceproject opgesteld met daarin één of meerdere goede doelen welke gesteund en gepromoot worden. Dit jaar is er gekozen voor een doel met een culturele achtergrond, in de breedste zin van het woord.

Wat zijn de doelen?

Voor het serviceproject 2005 hebben wij een aantal doelen uitgekozen welke het verdienen om extra aandacht te krijgen en een financiële injectie goed kunnen gebruiken. Deze doelen hebben allen een directe link met het thema “Kunst, Cultuur & Milieu”. Zo zal er een verdeelsleutel worden gehanteerd tussen de volgende instellingen die in aanmerking komen als doelgroep:
- het Liemers NME (Natuur Milieu & Educatie) Centrum, wil met de levering van diensten en producten mensen, en dan met name (school)kinderen, voorzien van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van natuur en milieu waardoor ze in staat zijn, op grond van een goed ontwikkeld waardebesef, bewuste keuzen te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving. Daarvoor hebben ze uiteraard middelen nodig, middelen die geld kosten. Het gaat hier vooral om elementaire leermiddelen, ten behoeve van de basisscholen in de Liemers.
-‘Liemersland - Waterland’ Het Liemers Museum is bezig met het maken van een herinrichtingsplan. Het doel van de herinrichting is te komen tot een meer eigentijdse vaste presentatie en het weer helder stellen van het ‘verhaal’ dat het Museum aan de bezoekers wil vertellen. Het verhaal zal gaan over de mensen in de Liemers. Het Liemers Museum heeft een prachtige collectie van ca. 25, vooral 18de eeuwse,  rivierkaarten in huis met behulp waarvan dat verhaal verteld kan worden. Het probleem is dat dergelijke kaarten voor leken niet eenvoudig te lezen zijn. Om ze toegankelijker te maken is een grote investering nodig, geld dat het museum zelf niet voor handen heeft. Experts moeten er aan te pas komen om deze historisch stukken voor het publiek toegankelijk te maken.

Wanneer en wat zijn de activiteiten?

Op zaterdag 2 en zondag 3 april zullen de activiteiten plaatsvinden. D.m.v. kaartverkoop aan een enorm breed publiek zullen er inkomsten gegenereerd worden welke voor de goede doelen bestemd zijn. De kaarten verschaffen toegang aan verschillende onderdelen van het programma. Het gevarieerde programma houdt, uiteraard, verband met het thema “Kunst, Cultuur & Milieu”. Er is rekening gehouden met een zo divers mogelijke indeling teneinde de potentiële bezoekers een aantrekkelijk programma voor te zetten. Denk hierbij aan muziek, beeldende kunst, kleinkunst (cabaret) en andere artistieke en onderhoudende activiteiten.

Zaterdag:
- 14.00u    :    Cowboy Billie Boem, http://www.cowboybillieboem.nl/ en http://www.trigital.tv/bennyvreden/cowboybillydemo.mp3 bekend en geliefd onder de jongere bezoekers à € 10,-;
- 20.30 u    :    Boh Foi Toch, http://www.bohfoitoch.nl de bekende regionale muziekband à € 20,-;
  Speelt een mix van Texmex, Cajun, Rock en Country in onvervalst achterhoeks dialect.

Zondag:
- 12.00u    :    Het CCOG opent haar deuren voor de Liemerse Kunst Expo. Rond de 25 bekende professionele kustenaars uit de Liemers zullen een gedeelte van hun werk tonen. Tijdens deze dag heeft u de mogelijkheid om de getoonde kunstwerken aan te schaffen. Een gedeelte van de opbrengst zal ten goed komen aan een kunstproject in het Horsterpark.

Het Horsterpark zal de komende jaren uitbloeien tot een van de mooiste plekken van de Liemers. De ontwikkelingen hiervan zijn in volle gang. Stichting CCOG en een van initiatiefnemers Chris van de Ven dragen een grote steen bij aan de Liemers van de toekomst.

Wat doet u als sponsor?

Wanneer u dit project ondersteunt d.m.v. een geldelijke bijdrage betekent dat het direct steunen van en goed doel in úw regio. U draagt bij aan de noodzakelijke financiële injectie voor deze belangrijke projecten. Kunst, Cultuur & Milieu zijn zaken die onmisbaar zijn en nog te weinig aandacht krijgen die ze verdienen binnen de Liemers. U helpt mee om uw regio een plekje op de kaart te geven wanneer het gaat om de culturele en maatschappelijke inhoud van de Liemers.

Wat krijgt u als sponsor?

U heeft de mogelijkheid tot naamsvermelding op de kaarten (toegangsbewijzen), posters, welke in de regio worden aangeplakt, en naamsvermelding op de dag van de actie zelf. Op deze manier verbindt u uw naam onlosmakelijk met Kunst, Cultuur & Milieu binnen de Liemers. Er zijn vele mogelijkheden voor sponsorvermelding. Wij vertellen u er graag meer over!

Steun dit project samen met Tafelronde 95 de Liemers. Onze regio en de beoogde goede doelen verdienen uw en onze steun!

De Cowboy Billy Boem show’, waarin het draait om Cowboy Billy Boem die samen met zijn vriend uitzoekt hoe je indiaan kunt worden. De kinderen uit het publiek spelen daarbij ook een rol.
Dirk Scheele weet met de door hemzelf geschreven en gecomponeerde liedjes de ervaringswereld van de peuter en kleuter op sublieme wijze te benaderen. Dirk en zijn medewerker Peter zijn ook regelmatig te zien in kindertelevisieprogramma’s.

billie boem